Sri Kalagnani

About Us...

         కలియుగం ఆరంభమైన నాటినుంచి భవిష్యత్తును తెలుసుకునే నేపథ్యంలో సాముద్రిక శాస్త్రం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం-అనంతరం భవిష్యత్తును తెలిపే వివిధ శాస్త్రాలూ పుట్టుకొచ్చాయి.

         ఇదిలా ఉంటే, పూర్వం మునులు దివ్యదృష్టితో భవిష్యత్తును చెప్పేవారని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. భవిష్యత్తు తెలుసుకొనే నేపధ్యంలో కొన్ని శాస్త్రాలు యిలా పుట్టుకొస్తే, కొంతమంది మహనీయులు తమ దివ్యదృష్టి, భగవదనుగ్రహం కారణంగా ఏకంగా కాలజ్ఞానాన్నే రాసేశారు. నారదుడు, వ్యాసుడు, మార్కండేయుడు, శుఖ మహర్షి, బసవన్న, వేమన్న, రెట్టమతంవారు, శంకరాచార్యులు, విద్యారణ్యుడు, వీరంభట్టయ్య, సర్వజ్ఞుడు, భానుమండలంవారు, కాశి బాల బ్రహ్మేశ్వరుడు, శాంతన యోగి, శీలంపాటి గుండా భట్లు, పసురుపాటి రామిరెడ్డి, చెన్నంపల్లె చెన్నారెడ్డి, కోనూరి ఓబలయ్య, పార్లపల్లె పాపరాజు, అన్నమయ్య, కడమళ్ళ మలువ కాచిభట్లు, భల్లాపురం భోగేశ్వరయ్య, నారాయణ ముని, క్రిష్ణమాచార్యులు, వెర్రి గోవిందప్ప, మీనప్పయ్య, కంఠస్థలం నాగలింగం, కరి వీరన్న, దిద్దుకూరి నాగప్ప మొదలగువారు ఉన్నారు. అలాంటి వారిలో అగ్రగణ్యులు శ్రీ మద్విరాట్ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారు. సాంద్రసింధు వేదమనే కాలజ్ఞానంద్వారా మానవాళికి చేసిన సేవ అనంతమైనది.

         పదిఏడవ శతాబ్దంలోనే శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారు తన కాలజ్ఞాన విశేషాలను లోకానికి అందిస్తే, పదిహేనవ (15) శతాబ్దంలోనే ఫ్రెంచిద్రష్ట 'నోష్ట్రడామస్' తన ప్రోపసీస్ ద్వారా ప్రపంచ భవిష్యత్తును మానవాళికి అందించారు. అటు తర్వాత కీరో, అన్వారీ, ఈబెన్ ఖాసీ, మాలఖీ తదితర జ్యోతిష్య శాస్త్రజ్ఞులు, ప్రపంచ భవిష్యత్తును మానవాళికి అందించారు. ఆ మహనీయుల నిష్కపట సేవా ఫలితమే ఈనాడు, కాలజ్ఞాన రూపంలో మనముందున్నది.

       భవిష్యత్తును తెలుసుకోవడమంటే వినాశనాన్ని తెలుసుకోవడం కాదు. వినాశనం కల్గకుండా ఉండటానికి మనమెలాంటి కృషి చేయాలో తెలియచేయడానికే ఆ మహనీయులు భవిష్యత్తును కాలజ్ఞానం రూపంలో మనకందించారు.

       చెడు చేసినవారికి కూడా మంచి చేయడం సత్ పురుషుల నైజం. కనుక మంచిని పెంచి, మానవ సేవలో ముందుకి నడచినప్పుడే, మహనీయుల మనోభావాలకు ఓ అర్థమూ, పరమార్థమూ లభిస్తాయి. కనుక భవిష్యత్ సంఘటనలు తెలిపేదే ఈ మా "కాలజ్ఞాని"

        శ్రీ మద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారు భవిష్యత్ కోసం ఏం చెప్పారో తెలియచేయడానికే ఈ చిన్న ప్రయత్నం. ఈ మా ప్రయత్నం వమ్ముకాదని ఆశిస్తున్నాం.

        శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారిపై భక్తితో, సేవాదృక్పథముతో, లాభాపేక్ష లేకుండా శ్రీ స్వాములవారి భోధనలు, తత్త్వాలు, కాలజ్ఞానము, ఆలోచన విధానమును, చరిత్రలను, క్షేత్ర ప్రాశస్త్యమును అందరికి తెలియజేయాలనే సంకల్పముతో ఈ “కాలజ్ఞాని” వెబ్ సైట్ ను ప్రారంభించాము. ఈ కాలజ్ఞాని వెబ్ సైట్ అభివృద్ది కొరకు మీ అమూల్య సలహాలు, సూచనలను ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి మఠం, కందిమల్లాయపల్లె, బ్రహ్మంగారి మఠం మండలము, కడప జిల్లా వారికి, “కాలజ్ఞాని” వెబ్ సైట్, (శ్రీ కాలజ్ఞాని మాసపత్రిక)కు ఎలాంటి సంబంధము లేదు. గమనించగలరు..